top of page
  • Harvard Business Review

איך מערכת הבריאות יכולה לשפר את חוויית המטופלים באמצעות חשיבה עיצובית?


מאמר שפורסם לאחרונה בנושא זה ב- HBR מתייחס לאחד האתגרים המורכבים במערכת הבריאות - ביטול או החמצת תורים. בכל שנה כ- 3.6 מיליון אנשים בשנה מחמיצים או מבטלים תורים בשל מגבלת תחבורה והעלויות למערכת הבריאות מוערכות במיליארדי דולר, לצד אתגרים תפעוליים רבים.

הסיבות להחמצות ולביטולים אינן תמיד ברורות, אבל בכדי לפתור את הבעיה, חייבים להבין אותן. שימוש בחשיבה עיצובית והבנת מסע המטופלים מהשלבים הראשונים ועד אחרי שהם עוזבים את בית החולים, יכולים לעזור.

בתי חולים רבים מתחילים לעשות שימוש בחשיבה עיצובית בכדי לפתור בעיות דומות, לשפר את חוויית המטופלים ולחסוך עלויות. כך למשל בית חולים במיניסוטה, אימץ חשיבה עיצובית לעיצוב מחדש של השירות להורים כך שיתאים לציפיות ולצרכים של אימהות הרות שרצו יותר אמפתיה כלפי התהליך הרגשי שהם חוו ולא רק ההיבטים הרפואיים. כתוצאה ממחקר, תצפיות וראיונות, החליט בית החולים להקים קהילה מקוונת המלווה על ידי אחיות ויועצות הנקה. כתוצאה מכך, ניכר שיפור בתחושת האימהות המטופלות כמוכנות ומועצמות. באופן דומה, בית החולים ג'ון הופקינס הטמיע חשיבה עיצובית באמצעות צוות של מאמנים המתמחים בחשיבות האמפתיה כלפי מטופלים בהקשר הרפואי ומלווים את המטפלים באופן יומיומי. בתי חולים נוספים משתמשים בחשיבה עיצובית לשיפור חווית המטופלים בתהליכי ההמתנה במיון.

כותבי המאמר מסכמים - החזון של כל מנהל בתחום הבריאות הוא לשפר את חוויית המטופלים, באמצעות חשיבה עיצובית ניתן לממש את החזון הזה מאחר ומדובר בתהליך הדורש ממקבלי ההחלטות להיות אמפתיים כלפי מטופלים, לאמץ חשיבה יצירתית, לייצר אבי-טיפוס ולנסות אותם באופן מתמשך.

ב- Whiteboard לקחנו חלק במספר פרויקטים משמעותיים במערכת הבריאות שיצרו השפעה משמעותית על החווייה של המטפלים והמטופלים יחדיו.

Read the Full article

81 views0 comments
bottom of page