top of page
  • Michal Steckiw, The Coca-Cola Company

איך קוקה קולה משתמשת בחשיבה עיצובית


כשחברה ענקית כמו קוקה-קולה חוברת אלינו ב-DesignThinkers Group לעיצוב מחדש של חוויית השירות, האימפקט הוא ברור: עלייה במחוברות בשביעות הרצון ובפרודוקטיביות של העובדים בחברה.

מרכז השירות הגולבאלי של קוקה-קולה (GBS- Global Business Services) מספק שירותים ליותר מ- 700,000 עובדי החברה ברחבי העולם. המרכז החליט לאמץ גישה ממוקדת לקוחות לשירותים שמקבלים העובדים. יחד עם DesignThinkers Group, המרכז בחן מחדש את הצרכים והמוטיבציות של העובדים בכדי להבין לעומק את המסע הייחודי שלהם ולעצב מחדש את חוויית השירות שלהם מקצה לקצה באופן הוליסטי, אינטואיטיבי ומהנה.

בפרויקטים דומים שליווינו ב- Whiteboard בחברות גלובאליות, מתודולוגיית Design Thinking שימשה אותנו לבניית תרחישים ולהמצאה מחדש של שירותים לאור הבנה מעמיקה יותר של הלקוחות = העובדים בארגון.

לקריאה נוספת על מקרה הבוחן של קוקה קולה וסרטון המחשה קצר, כנסו ללינק:

Read the Full article

54 views0 comments
bottom of page