top of page
  • McKinsey Design

גלו כיצד ביצועי החברה עלו ב211%


בעבודה עם הלקוחות שלנו אנחנו רואים שאימוץ מתודולוגיות של Design Thinking בתהליכי הצעות ערך ללקוחות מוביל לביצועים גבוהים.

מאמר חדש של מקינזי מראה איך חברות מובילות שמשקיעות במתודולוגיות עיצוב מציגות ביצועים גבוהים יותר מחברות מתחרות ב 211%!

דוגמאות לפעולות שנמצא כי מעלות את ביצועי החברה לטווח הרחוק:

  • עבודה באווירה סדנאית.

  • פיזור של מומחי העיצוב בצוותים מעורבים בניגוד ליצירת ביחידה מבודדת בארגון שאחראית על העיצוב.

  • תהליך עיצוב המתמשך לאורך כל הפיתוח, בצורה איטרטיבית שנותנת מקום לכשלונות ותיקונים כל הזמן.

  • שימוש בשיטות מחקר איכותניות לצד ניתוח כמותני להבנת צרכים ומוטיבציות של לקוחות.

  • מתן תגמול ובנוסים למנהלים שמבוסס גם על שביעות רצון של לקוחות לצד הרווחים וההכנסות.

41 views0 comments
bottom of page