top of page
map_gray_edited.png

WE STARTED SHOPPING USING IBIZA MUNICIPALITY APP OF LOCAL BUSINESSES. WE REALLY WANT TO SUPPORT OUR LOCAL ECONOMY

shutterstock_687739315_for-wix_edited.jp
ציטוט ירוק אנגלית.png

Mateo 37

SPAIN

עסקים מקומיים והתארגנויות צרכניות קהילתיות לאחר הקורונה

 

חברים בקבוצת ווטסאפ שכונתית לקנית ירקות, פירות ישירות מהחקלאי?
עברתם לקנות במכולת השכונתית את רוב הקניות שלכם?
הצטרפת לקבוצה בפייסבוק עם הטבות ועדכונים מעסקים מקומיים?

 

אם עניתם כן לפחות על אחת מהשאלות האלה,
אתם בחברה טובה. עולמית וגדולה.

במחקר הגלובלי globalhumanresearch# שערכנו בזמן משבר הקורונה, ראינו כיצד תקנות הסגר, מצד אחד צמצמו את הגישה והאקטרקטיביות של סופרמרקטים וחנויות הענק, ומהצד השני יצרו הזדמנויות למוצרים, עסקים ויוזמות מקומיות.

ההגבלות על חופש התנועה והחשש מהימצאות בין הרבה אנשים הכתיבו 'מציאות 'חדשה' וגרמו לרבים לשנות את הרגלי הקניה והצריכה שלהם ובחלק מהמקרים לבסס הרגלים חדשים שילוו אותם גם לאחר היציאה מהמשבר.

התארגנויות שכונתיות לרכישה ישירה מחקלאים, חזרה לקניה במכולת וחנויות טמבור שכונתיות, קבוצת רכישה מקומיות למוצרים בביקוש גבוה, שוברים לשירותים עתידיים בעסקים מקומיים, מסיבות 'וירטואליות' לגיוס כספים עבור עובדים במסעדות וברים שנותרו ללא רשת מגן או הטבות, ראינו יוזמות מקומיות בכל מקום.

החשש מתורים ארוכים והתקהלות בחנויות הענק המוזלות, המחסור במוצרי בסיס בחנויות הפיזיות והדיגיטליות של הרשתות הגדולות ועוד הובילו אנשים לחפש פתרונות, נוחים, קרובים, בטוחים ובו זמנית אפשרו להם להכיר את העסקים המקומיים.

בנוסף, אנשים הוקירו תודה לעסקים וליוזמות המקומיים שהמשיכו לפעול גם כאשר רוב החנויות היו סגורות והיו בעלי מוטיבציה לתמוך, דווקא, בעסקים ויוזמות מקומיים.

הזדמנויות

מערכות היחסים הללו שנבנו במשבר והרגלי הצריכה החדשים צפויים להישאר גם עם היציאה מהמשבר ולהשפיע על היכן נקנה, מה נקנה וממי נקנה.

 
מערכות סביבתיות חדשות של עסקים קטנים ומקומיים והתארגנויות צרכניות קהילתיות מתרבות ומתחזקות. פשטות התקשורת במערכות ושליטתן באיכות המוצרים ובמחירם הן מרכיב מרכזי בהצלחתן.

_21 Copy of Desinfecting_Fruits&Vegs#hea
21%20Copy%20of%20Desinfectionarea_food2%

בעולם בו הזירה הכלכלית המקומית מתפתחת בקצב מהיר מתמיד, איפה ההזדמנויות של הארגון שלך להשתלב ולפעול בהן?

 

נשמח לסייע לך לאתר ולמנף את ההזדמנויות שקיימות שם עבורך.

דברו איתנו.

Thefuture@whiteboard.co.il

Urban
bottom of page