top of page
map_gray_edited.png

WE NOW SAW WHAT IS HAPPENING IN OUR KIDS’ SCHOOLS. IT MADE US RETHINK THE PLACE WE WANT THEM TO GROW IN

shutterstock_172995212_for-wix_edited.jp
ציטוט ירוק אנגלית.png

Sivan 38 

ISRAEL

שינוי במעורבות הורים במערכת החינוך בעקבות משבר הקורונה

אחת הזירות המשמעותיות בהן השינוי בהתנהגות בתקופת המשבר ממשיך להדהד ולשנות תפיסת הורים ברחבי העולם היא הלמידה מהבית.

הנחיות מבולבלות לגבי מתווה הלימודים מצד בתי הספר והרשויות, מורים, גננות ואנשי חינוך שהיו חסרים מיומנות או ניסיון בהוראה וירטואלית, למידה במקביל של יותר מילד אחד ואתגרים נוספים חייבו הורים לקחת חלק פעיל בתפעול, בהקניית של החומרים הלימודים וביצירת מסגרת לימודים אפקטיבית עבור ילדיהם.

במחקר הגלובלי globalhumanresearch# שערכנו בזמן משבר הקורונה, ראינו כיצד הורים ברחבי העולם נאלצו להיות מעורבים ואקטיבים בתהליך הלמידה של ילדיהם. הם 'פתאום' הפכו להיות יותר מודעים לאיכות ולתוכן של חומרי הלימוד שילדים לומדים מהם, לדינימקה הכיתית ולצורה בה המורים או הגננות מנהלים את הכיתה או הגן.

מה שעד עכשו הם שמעו בשיחות עם הילדים שלהם בארוחת ערב או בשיחה עם הורים אחרים, הפך פתאום להיות חלק מהמציאות היומיומית שלהם ובסלון שלהם עצמם.

החשיפה המוגברת של ההורים למערכת החינוך צפויה להשאר אתנו גם עם החזרה לשגרה.
אולי לא כולם ימהרו לקחת תפקיד בוועד הכיתה, אבל המודעות, החשיבה הביקורתית והמוטיבציה לייצר שינוי צפויים להישאר.

הזדמנויות

החשיפה לסביבת הלמידה של הילדים במהלך הסגר תשפיע על מערכות היחסים, על סדרי העדיפויות, על רמת המעורבות של הורים ועל התייחסותם למערכת החינוך.

 

אצל חלקם היא אף תשפיע על הרצון לחקור ולנסות פתרונות שונים לחינוך, פתרונות בטווח שבין שיטות מסורתיות לחינוך ביתי.

Copy-of-DrawingTutorial---Carla-Montane_
4-Copy-of-printing-with-kids---Naomi-Her
7-Copy-of-HomeGynkhana---Carla-Montane-c

ההורים מגבירים את מעורבותם בלמידת ילדיהם באופן דרמטי, ומערכות היחסים בבית משתנות. איפה נמצאות ההזדמנויות של הארגון שלך?

 

נשמח לעזור לך לעצב עבורם מחדש את המחר.

דברו איתנו.

Thefuture@whiteboard.co.il

Urban
bottom of page