top of page
map_gray_edited.png

CLEAN

IS THE

NEW WHITE

shutterstock_1695742912_for-wix.png

המשמעות של המושג 'ניקיון' קיבלה פרספקטיבה אחרת במהלך ימי משבר Covid-19. סטנדרטים ונורמות חדשים החלו להתקיים בין לילה במרחב הפרטי והציבורי, באופן שהעצים חרדה חדשה מהסביבה.

במחקר globalhumanresearch# שערכנו בשיא משבר הקורונה תעדנו כיצד אנשים ברחבי העולם שינו את הרגלי הניקיון שלהם ויצרו באופן אקטיבי הרגלים ומנהגים חדשים.

לצד המניע הרציונאלי כאמצעי נגד הדבקה, ביסוס חוקים והרגלי נקיון מוגדרים אפשר לאנשים רבים להחזיר, ולו במעט, תחושה מסוימת של שליטה על חייהם. אנשים החלו לחנך את עצמם באופן יזום לשגרת ניקיון מחמירה מבעבר, מאחר שבעבר התעלמו מסוגיות כמו "מי נגע במוצרים שלי?" או "איזו דרך הם עברו?", ובימי המגפה נתפסו אלו כמסוכנות.

כולם החלו לסגל שגרת נקיון ברמות כאלה ואחרות. גם מי שעד המשבר לא נהגו לנקות. היו מי שניקו את כל סוגי המזון והאריזה לפני האחסון בבית, היו שהגדירו זמן המתנה של 24 שעות עד שפתחו חבילות 'מבחוץ', אנשים שיתפו דרכים בהן הכינו רשימת מטלות נקיון יומית ושבועיות כדי 'לא לפספס נקודה', הגדירו מערכות בגדים נפרדות לבית ול'חוץ' או התנסו בהכנת חומרי ניקיון ביתיים.

הזדמנויות

עם היציאה מהמשבר,
ניקיון והיגיינה הפכו סטנדרט מרכזי וציבורי וגם בעתיד ימשיכו להוות חלק מרכזי בהחלטת הרכישה של לקוחות.
עסקים ושירותים הכוללים אינטראקציה פיזית או דיגיטלית עם אנשים ומוצרים נדרשים כעת למצוא דרכים חדשות לייצר עבור הלקוחות שלהם תחושת בטחון ומוגנות.


מי שלא יספקו ללקוחות שלהם 'תחושת נקיון' מספקת עלולים למצוא עצמם מוקד לתלונות, כעסים ובסופו של דבר להביא לפגיעה בעסקים.

21 Copy of A-Photo6 - Constanza Rosenfel
21 Copy of WhatsApp Image 2020-04-11 at
21 Copy of Entrancearea_desinfectionKit

איך צריך הארגון שלך להתאים את הסביבה הפיזית והדיגיטלית שבהן הוא פועל ואיך צריכים להשתנות ממשקי השירות שלו, בעולם בו החשש ממגע ומקירבה מגדיר מחדש את הסטנדרטים שבהם חיים הלקוחות והעובדים שלך?

 

נשמח לעזור לך לעצב עבורם מחדש את המחר.

דברו איתנו.

Thefuture@whiteboard.co.il

Urban
bottom of page