top of page
  • Writer's pictureAmir Hoshia

על האי הדיגיטלי: איך מצליחים לנהל מרחוק ולהתמודד עם הפערים בתפקוד הצוות?

Updated: Dec 17, 2020


 

"מצאתי את עצמי עובד יותר מאשר קודם. אף שאני רגיל לעבוד בכלים דיגיטליים, ואפילו מרחוק, רבים מן מהלקוחות שלנו, ואפילו מן האנשים במשרד, בני דור ה'בייבי בומרס', אינם יודעים איך להתמודד עם כלים דיגיטליים ביומיום. חלקם הפסיקו לכבד את הזמן הפרטי שלנו, וזה יוצר כל הזמן שיבושים בעבודה" (פדרו,37, מקסיקו)


ציטוט זה הוא רק אחד מתוך העדויות שנאספו במסגרת globalhumanresearch#, מחקר גלובלי עצמאי בהובלת Whiteboard, בשיתוף פעולה עם שותפיה Design Thinkers Group. המחקר הקיף 22 מדינות, 33 חוקרים ומתעד כיצד חייהם של אנשים, משפחות וקהילות ברחבי העולם השתנו במציאות החדשה של משבר הקורונה.


במחקר זיהינו פערים חדשים בין עמיתים בצוותים שעברו לעבודה מרחוק:

  1. פער בין עמיתים בעלי יכולת עבודה דיגיטלית לבין חסרי יכולת כזו. עובדים שלפני המשבר עמדו במטלות עבודתם ללא צורך ביכולות דיגיטליות מהותיות, מצאו את עצמם בתחושות של תסכול ואף בושה. חלקם נאלץ לסגל במהירות יכולות דיגיטליות לשם הישרדות מקצועית, ורבים שברו את המחסום הפסיכולוגי והחלו ליהנות מיתרונות הכלים הדיגיטליים.

  2. פער בין עובדים עם ילדים לעמיתים ללא ילדים. להורים שעבדו מן הבית לא היה זמן פנוי. הם ניסו כל העת להמשיך לעבוד בקצב זהה מול עמיתיהם שללא ילדים, להם היו זמן עבודה וגמישות גדולים הרבה יותר.

הם הכריחו את עצמם לבטא תפקוד יתר, בהיותם שרויים בתחושה שהם "עושים עבודה לא טובה", ומחשש להיחלשות מעמדם המקצועי ואף לאובדן מקום עבודתם בזמן המשבר הפיננסי.


הפערים החדשים בתפקוד הצוותים העצימו את חשיבות האופן שבו מנהלים ישירים הכירו בקשיים הייחודיים של עובדים, ובשינוי שנדרש מהם בניהול הפערים - אישיים ומקצועיים. בפועל, במרבית המקרים הייתה מידת הביצוע המקצועי תלויה במצבו האישי של המנהל הישיר.

היום, נדרשים ארגונים ומנהלים לייצר הגדרה מחודשת ולהתייחס למערך חדש של משתנים:

  • סביבת העבודה בבית ותנאיה

  • השותפים לסביבה הביתית שמתחרים על משאבי מקום, זמן, מחשבים ואחרים

  • פערי יכולות דיגיטליים ואחרים, שאינם מתבטאים בעבודה השוטפת במרחבים פיזיים משותפים

  • מתן יתר עצמאות לעובד בניהול הזמן שלו


מהמחקר עלה כי מנהלים ישירים שהשכילו להפעיל צוותי עבודה באופן ששילב עצמאות אישית בשגרת דיווחים ברורה ובמפגשי עבודה במועדים ידועים מראש, יצאו נשכרים מכל העולמות - הם אפשרו לעובדים ליצור שגרות מקבילות בתוך ביתם ולהפחית משמעותית את מידת חוסר הוודאות.


לנוכח האתגרים העומדים בפני מנהלים במשבר הקורונה, פיתחנו מודל לתהליך פיתוח שירותים, מוצרים ומודלים עסקיים בעבודה מרחוק. המודל, Whizzd'm, מאפשר גמישות במקום ובזמן, שילוב עבודה אישית ועבודת צוות, ומימוש מקסימלי של יכולות אנושיות, ושל מומחיות בצוות מבוזר.

מודל, Whizzd'm הוא תוצר של שיתוף פעולה בין חברת Whiteboard וג׳וינט אלכא ומבוסס על הניסיון המצטבר. עוד על הכלי Whizzd'm מוזמנים להתרשם באתר : https://www.whizzdm.com/ 
コメント


bottom of page