top of page

מדיניות פרטיות

 

 1. כללי
  1. ווייטבורד ביזנס דיזיין בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר שכתובתו https://www.whiteboard.co.il  (להלן "משתמשים" ו "האתר" בהתאמה)

  2. מטרת מדיניות פרטיות זו, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה אוספת, מעבדת ומשתמשת במידע אישי  (כפי שמוגדר מטה) אודות המשתמשים. זאת גם ביחס למידע אישי שנמסר לה על-ידי המשתמשים, וגם ביחס למידע אישי הנאסף על-ידה/עבורה בעת השימוש באתר ו/או השירותים.

  3. כל משתמש הנכנס לאתר, העושה ו/או המבקש לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו נותן בזה את הסכמתו למדיניות פרטיות זו.

  4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה לפי שיקול דעתה. זאת בין היתר, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. שינויים כאמור יכנסו לתוקף אופן מיידי. בין היתר, שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

  5. ההסכמות שניתנות על ידי כל משתמש ביחס למידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") או מידע אישי, יחולו גם על פרטים ונתונים שאינם מידע כהגדרתו בחוק האמור או מידע אישי (זאת מבלי לגרוע מזכויות החברה לעשות שימוש בנתונים/פרטים כאמור לפי שיקול דעתה).

 2. רישום ואיסוף מידע

  1. לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע האישי. מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום שנדרש בחלק מאפליקציות באתר אתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בשירותים השונים באתר. שדות חובה יסומנו במפורש. ככל שלא יימסרו הנתונים המבוקשים בשדות החובה, לא תוכל להירשם, לבצע הזמנת שירותים ם ו/או להצטרף ורשימות הדיוור של החברה, באמצעות האתר (להלן "ההרשמה")

  2. מידע אישי
   חלק מהנתונים שיאספו אודות משתמשים יתכן ויאפשרו את זיהוי המשתמש (להלן "מידע אישי"), דוגמת: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיו"ב, שתתבקש למסור במסגרת הרשמה לאתר ו/או הזמנת שירותים.

  3. איסוף המידע
   חברה אוספת מידע אישי במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים, בין היתר -

   1. בעת רישום לשירותים.

   2. נתונים אודות ההזמנות שבוצעו על ידי המשתמש.

   3. ככל שהמשתמש בוחר למסור מידע לחברה באמצעות מתן גישה לחשבון פייסבוק או רשת חברתית אחרת (יחד, "רשתות חברתיות") נותן רשות לחברה לקבל פרטי מידע אישי שמסר לאותן רשתות חברתיות בהתאם להרשאתו (למשל, שם מלא ותמונה). יודגש כי האפשרות לקבל פרטי מידע כאמור מהרשתות החברתיות הינה בכפוף להגדרות המשתמש באותן רשתות חברתיות ו/או במדיניות הפרטיות שלהן, והמשתמש אחראי הבלעדי לבדוק אותן. עם זאת, מובהר כי החברה אינה מבקשת גישה לסיסמת המשתמש של המשתמש ברשתות החברתיות.

  4. כלים אוטומטיים

   1. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלו אוספים מידע אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמתך לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכיו"ב.

   2. האתר משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את השירותים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי לעשות כל שביכולתה על מנת שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

   3. ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

   4. החברה נעזרת בצדדים שלישיים דוגמת Google Analytics לצורך איסוף נתונים מהשימוש באתר כגון מזהה מכשיר, כתובת IP. מידע נוסף על הטכנולוגיות והפרקטיקות של Google Inc ניתן למצוא בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sites . כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out  הנוכחיות של Google Analytics בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

  5. המשתמש מצהיר כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.

  6. המשתמש מצהיר כי הובהר לו והוא מאשר את השימוש במידע האישי בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 3. שימוש במידע

  1. החברה תעשה שימוש במידע האישי לצורך מתן השירותים ובין היתר –

   1. לצורך ניהול ותפעול האתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים, דיוור ישיר, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות, עריכת ניתוחים, סקרים, מחקרים וכיו"ב.

   2. מעקב אחר פניית המשתמש, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלה על-ידי החברה. כדי לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו., וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על-ידי החברה.

   3. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע לשם יצירת קשר עם המשתמש, למטרות שיווקיות (לרבות דיוור ישיר ומסרים שיווקיים) ומטרות סטטיסטיות שונות.

   4. לצורך תחזוקת האתר, איתור ומניעת שימוש בו שלא כדין.

   5. מובהר שהחברה רשאית למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית באתר וכן את האופן בו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי.

 4. פרסומות ודיוור ישיר
  כאמור לעיל, המידע עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ו/או משלוח מידע, תכן שיווקי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, של החברה ו/או מי מטעמה.

  1. החברה עשויה להשתמש במידע כדי להציע למשתמש פרסום ממוקד, מוצרים ו/או שירותים שלדעתה מותאמים למשתמש, ואולי גם להתאים אישית את האתר ואת מודעות הפרסום באתר על פי הרגלי הביקור שלך באתר, ומה שהחברה מחשיבה לצרכים והרצונות שלך.

  2. ‏כל משתמש ברישום לשירותים ולקבלת פרסומים, מסכים שהחברה תשתמש במידע שנאסף על מנת ליצור איתו קשר ‏ולשלוח לו תכנים לרבות "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, ודיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. שליחת התכנים עשויה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, כולל הודעות מוקלטות והודעות ‏SMS ‎‏, ‏פקס, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים (ואף בסיוע צדדים שלישיים)‏‎ .‎מובהר כי החברה עשויה להסתייע בצדדים שלישים לצורך ביצוע האמור.

  3. בכפוף לקבלת אישורו, המשתמש מסכים שהמידע שייאסף יועבר למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים אשר עשויים לשלוח לו דברי פרסומת ולפנות אליו בדיוור ישיר (ושירותי דיוור ישיר), באמצעים האמורים לעיל. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לעשות כן (לרבות באמצעות צדדים שלישיים).

  4. משתמש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו (דרך כלל או מסוג מסוים), לקבל מידע ותכן שיווקי, דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מהחברה, או מצדדים שלישיים כאמור לעיל, ולחזור בו מהסכמתו על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת דוא"ל: thefuture@whiteboard.co.il , או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה  וכן אפשרות מענה באותה דרך בה מוצע המשלוח עם המילה "הסר". לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים למשתמש תופסק ותינתן הנחייה להפסיק לעשות במידע שימוש לשירותי דיוור ישיר, אך יתכן שהמידע הדרוש לצורכי החברה יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה בכפוף להוראות הדין (לרבות לפי יתר הוראות מדיניות פרטיות זו).

 5. מסירת מידע לצדדים שלישיים
  החברה עשויה להעביר מידע אישי ‏‏(לרבות על דרך של מתן גישה) לצדדים שלישיים בקשר עם שירותי החברה ו/או ‏פעילותה העסקית, בין היתר כמפורט להלן:

  1. בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו;

  2. החברה עשויה להעביר מידע אישי לספקי המשנה על מנת להשלים מתן שירותים המוצעים באתר;

  3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

  4. בכל מקרה בו הפר לדעת החברה המשתמש את מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות אתר החברה ו/או בקשר עמו, פעולות המנוגדות להוראות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;

  5. בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;

  6. בשל כל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;

  7. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, משתמשים האחרים ו/או צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי;

  8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין.

  9. כאשר הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של החברה. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים נתונים שאינם מידע.

 6. אבטחת מידע

  1. החברה נוקטת באמצעי זהירות שהיא מחשיבה כמקובלים ועושה שימוש בטכנולוגיות אבטחה שהיא מחשיבה למתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים שונים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

  2. החברה מבהירה, כי היא איננה מתחייבת, כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. ידוע למשתמש (והוא מסכים) שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

  3. ככל ונדרש תשלום באמצעות כרטיסי אשראי במסגרת רכישת שירותים של החברה, כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשים באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל-ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים ישראלים ובינלאומיים.

 7. העברת מידע מחוץ לישראל
  החברה עשויה להעביר את המידע של המשתמשים אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. יתכן שהדינים הנוגעים לפרטיות ואבטחת המידע בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר, לא יהיו מקיפים בהשוואה לדינים הנהוגים בישראל והאיחוד האירופי. במקרה שכזה אנו נשתדל לנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. הינך נותן הסכמתך להעברה כאמור.

 8. יצירת קשר בנושא פרטיות

  1.  על-פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. הכל בכפוף להוראות הדין השונות. כדי לממש זכויות אלה, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחלופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 8.2 להלן.

  2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת  thefuture@whiteboard.co.il.

  3. לחלופין, הנך מוזמן לשלוח מכתב לוויטבורד ביזנס דיזיין בע"מ לכתובת
   לח"י 27, בני ברק  בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת דוא"ל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

bottom of page