חדשנות במגזר הבריאות - HCD

בריאות ואיכות חיים מושפעות מהרבה פרמטרים. מחקר משמעותי שנערך באקדמיה בפירנציה, מדגים יישום של Design Thinking על אתגרים בעולמות הרפואה והבריאות.

 

המחקר סוקר ספרות עשירה שבה מצויינים מספר יישומים של תהליכי HCD בהקשר של מערכות בריאות, כגון: התמודדות עם מחלות ומצבים בריאותיים מורכבים, ניהול מערכות בריאות וביטוחים רפואיים, מניעת וטיפול במחלות מדבקות, חינוך למניעת מחלות והתנהגויות מונעות.

 

בוויטבורד קיים ניסיון עשר ביישום של Design Thinking בתוך מערכות בריאות כמו בתי חולים, קופות חולים וטיפות חלב.

 

אחת הלמידות המשמעותיות שלנו מפרויקטים שבוצעו באיזורים האלה, היא שאנשים לא מתנהגים כמו שהם מצופים להתנהג. ההבנה הזו מחייבת את מערכת הבריאות להיכנס לנעלי המטופלים, משפחותיהם ונציגי השירות בתחנות השונות, ולשרטט את מפת הלקוח החדשה שמתייחסת להתנהגויות בפועל, כפי שעלו ממחקר אתנוגרפי שבוצע.

 

 

  

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

© 2019 by Whiteboard.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon