top of page
  • McKinsey & Company

שימוש בחשיבה עיצובית בתעשיית ביטוחי החיים


"בעולם החדש, כבר לא מדובר בדג הגדול שאוכל את הדג הקטן, זה הדג המהיר שאוכל את הדג האיטי"

בעולם ה- VUCA שבו לקוחות מצפים לשקיפות, מהירות וגמישות, מרבית התעשיות המסורתיות חייבות להמציא את עצמן מחדש כדי להתמודד עם הצרכים המשתנים של לקוחותיהם. Design Thinking מאמצת את האתגרים הללו ועוזרת לחברות לשנות את המוצרים והשירותים שלהם.

דוגמא טובה לשינוי כזה מוצגת במאמר של מקינזי על תעשיית ביטוחי חיים. כאמור במאמר, הנתק שנוצר בין הצעת הערך של חברות הביטוח ללקוחות הוביל למחוברות נמוכה שלהם, ויכולת מוגבלת לתת מענה להעדפות של דור ה-Y.

שימוש ב Design Thinking בכדי לבחון מחדש את מסעות הלקוח בצורה מובנית עזרו לחברות ביטוח ברחבי העולם להדביק את הקצב עם עולם ה- VUCA ולהפיק תוצאות.

Read the Full article

51 views0 comments
bottom of page