איך מערכת הבריאות יכולה לשפר את חוויית המטופלים באמצעות חשיבה עיצובית?

A recent article by HBR addresses one of the most complex challenges in health care - missed medical appointment. Each year, approximately 3.6 million people miss or put off medical appointments due to transportation issues, leading to annual costs for health care prov...

February 4, 2018

In 2009, Airbnb was close to going bust. One of the founders, Joe Gebbia, began to examine the behavior of their ads in New York to find out what was going on. He realized that there was a common pattern in the 40 ads published: the similarity was in the pictures. They...

February 4, 2018

ב-2009, Airbnb היו קרובים מאוד לנפילה. אחד המייסדים, Joe Gebbia, החליט לנסות לברר את מקור הבעיה וניגש לבחון את ההתנהגות של הפרסומות שלהם בעיר ניו-יורק. הוא זיהה שיש תבנית משותפת לכל הפרסומות שהוא בחן- התמונות שהופיעו בהן היו לא היו טובות, בעיקר בגלל שהן צולמו בסמארטפונ...

January 10, 2018

"בעולם החדש, כבר לא מדובר בדג הגדול שאוכל את הדג הקטן, זה הדג המהיר שאוכל את הדג האיטי"

בעולם ה- VUCA שבו לקוחות מצפים לשקיפות, מהירות וגמישות, מרבית התעשיות המסורתיות חייבות להמציא את עצמן מחדש כדי להתמודד עם הצרכים המשתנים של לקוחותיהם. Design Thinking מאמצת את האתגרי...

כשחברה ענקית כמו קוקה-קולה חוברת אלינו ב-DesignThinkers Group לעיצוב מחדש של חוויית השירות, האימפקט הוא ברור: עלייה במחוברות בשביעות הרצון ובפרודוקטיביות של העובדים בחברה. מרכז השירות הגולבאלי של קוקה-קולה (GBS- Global Business Services) מספק שירותים ליותר מ- 700,000...

January 8, 2018

Consumers today reward transparency, speed, and flexibility, as such, many traditional industries have to reinvent themselves to meet their customers changing needs. Design Thinking method embrace does challenges and help companies transform their products and services...

When a huge corporation like Coca-Cola teams up with our friends in the global network, DesignThinkers Group, to redesign their 700,000 employees’ services experience, the impact is clear- a significant increase in employee engagement, satisfaction and productivity.

Health and wellbeing are determined by a number of complex, interrelated factors. The application of design thinking to questions around health may prove valuable and complement existing approaches.

A number of public health projects utilizing human centered design (HC...

December 27, 2017

In Dr. Jack Crumbly’s “Design Thinking” course in Tuskegee University (Albama), Business students get to apply classroom concepts to real-world challenges in the community during “Homework”.

This article demonstrate the added value that Design Thinking can bring to tran...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

© 2019 by Whiteboard.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon