December 30, 2018

המאה ה-21 מביאה איתה שינויים טכנולוגיים בקצב מהיר שמשפיעים על האזרח. אחד השינויים היותר מורגשים בשנים האחרונות הוא הטרנספורמציה של הבנקים למימד הדיגיטלי. שינוי זה מורגש באספקטים שונים כגון סגירת סניפים ושירותי טלר ומעבר מהיר וקיצוני לערוצים דיגיטליים בשם ההתייעלות והתח...

איך מערכת הבריאות יכולה לשפר את חוויית המטופלים באמצעות חשיבה עיצובית?

February 4, 2018

ב-2009, Airbnb היו קרובים מאוד לנפילה. אחד המייסדים, Joe Gebbia, החליט לנסות לברר את מקור הבעיה וניגש לבחון את ההתנהגות של הפרסומות שלהם בעיר ניו-יורק. הוא זיהה שיש תבנית משותפת לכל הפרסומות שהוא בחן- התמונות שהופיעו בהן היו לא היו טובות, בעיקר בגלל שהן צולמו בסמארטפונ...

January 10, 2018

"בעולם החדש, כבר לא מדובר בדג הגדול שאוכל את הדג הקטן, זה הדג המהיר שאוכל את הדג האיטי"

בעולם ה- VUCA שבו לקוחות מצפים לשקיפות, מהירות וגמישות, מרבית התעשיות המסורתיות חייבות להמציא את עצמן מחדש כדי להתמודד עם הצרכים המשתנים של לקוחותיהם. Design Thinking מאמצת את האתגרי...

כשחברה ענקית כמו קוקה-קולה חוברת אלינו ב-DesignThinkers Group לעיצוב מחדש של חוויית השירות, האימפקט הוא ברור: עלייה במחוברות בשביעות הרצון ובפרודוקטיביות של העובדים בחברה. מרכז השירות הגולבאלי של קוקה-קולה (GBS- Global Business Services) מספק שירותים ליותר מ- 700,000...

December 27, 2017

במסגרת קורס Design Thinking של ד"ר קראמבלי בבית הספר לעסקים באוניברסיטת אלבמה, "שיעורי הבית" של הסטודנטים היו להטמיע את התובנות מהשיעור לאתגרים קהילתיים אמיתיים מחוץ לאקדמיה.

בכתבה מופיעות מספר דוגמאות לאופן שבו הערך המוסף של Design Thinking  לחדשנות חברתית, יוזמות ציבו...

December 27, 2017

בעבודה עם הלקוחות שלנו אנחנו רואים שאימוץ מתודולוגיות של Design Thinking בתהליכי הצעות ערך ללקוחות מוביל לביצועים גבוהים.

מאמר חדש של מקינזי מראה איך חברות מובילות שמשקיעות במתודולוגיות עיצוב מציגות ביצועים גבוהים יותר מחברות מתחרות ב 211%!

דוגמאות לפעולות שנמצא כי מעלות...

December 27, 2017

“It is time to pay attention to the value of design”

במשפט הזה מתחיל דוח המחקר של Design Council מבריטניה. בדוח משתפת העמותה בתובנות בנוגע לקשר בין כישורים עיצוביים לביצועים פיננסיים תוך דגש על פרודוקטיביות וחדשנות.

מהדוח עולה כי כיום, כישורים עיצוביים אינם נחלתם של מגזר...

בריאות ואיכות חיים מושפעות מהרבה פרמטרים. מחקר משמעותי שנערך באקדמיה בפירנציה, מדגים יישום של Design Thinking על אתגרים בעולמות הרפואה והבריאות.

המחקר סוקר ספרות עשירה שבה מצויינים מספר יישומים של תהליכי HCD בהקשר של מערכות בריאות, כגון: התמודדות עם מחלות ומצבים בריאותי...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

© 2019 by Whiteboard.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon