איך מערכת הבריאות יכולה לשפר את חוויית המטופלים באמצעות חשיבה עיצובית?

A recent article by HBR addresses one of the most complex challenges in health care - missed medical appointment. Each year, approximately 3.6 million people miss or put off medical appointments due to transportation issues, leading to annual costs for health care prov...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

© 2019 by Whiteboard.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon